Biblia Nagybetus

Élvezze az Úr szavát nagy betűkkel a telefonján vagy Androidos tabletjén.

A legjobb ingyenes Bibliát nyújtjuk Magyarul új formátumban, nagy betűkkel, különlegesen azoknak, akik látási problémákkal rendelkeznek. Még soha nem volt ennyira egyszerű a Biblia olvasása!

Letöltheti ez a Biblia appot és olvashatja az Írást tiszta és olvasható formátumban. Ez a Biblia lényegesen nagyobb betűkkel rendelkezik, így a látásukban limitáltak is bátran használhatják.

Töltse le a Szent Írást nagy betűkkel és olvassa Isten Szavát online és offline. Miután letöltötte az appot a készülékére, Wi-Fi nélkül is használhatja.

Vigye magával a Bibliát akárhova és olvassa el könnyedén!


A programunk által Ön:

-Olvashatja a Bibliát nagy betűkkel nyomtatva
-Élvezheti az új és felhasználó-barát felületet
-Használhatja az appot internetkapcsolat nélkül
-Beállíthatja, hogy könnyebben olvashassa a szöveget
-Kimásolhatja a passzusokat, amelyeket kedvel

A Biblia mindennapos olvasása egy kiváló szokás, amely által közelebb kerülhet Istenhez. Amikor a Bibliát olvassa, Istennel kommunikál. Amikor a Bibliát olvassa, hallhatja mit mond Isten.
Amennyiben nehezére esne, hogy a kis betűs bibliát olvassa, próbálja ki a Nagy Betűs Bibliát. Imádni fogja!

Legyen közelebb Istenhez, olvassa a Bibliát!

A Biblia két részre van osztva: Az Újszövetség és az Ószövetség

Ebben az appban megtalálja az Újtestamentum és az Ótestamentum könyveit:

(Mózes Első Könyve, Mózes Második Könyve, Mózes Harmadik Könyve, Mózes Negyedik Könyve, Mózes Ötödik Könyve,  Józsué, Bírák, Ruth Sámuel Első  Sámuel Második , A Királyok Első ,  A Királyok Második  1 Krónika 2 Krónika Ezsdrás, Nehémiás Eszter Jób Zsoltárok Példabeszédek Prédikátor, Énekek, Ézsaiás, Jeremiás siralmai, Ezékiel, Dániel, Hóseás, Joel, Ámósz , Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Zofóniás, Haggeus, Zakariás, Malakiás, Máté, Márk, Lukács, János, Az Apostolok Cselekedetei , Rómaiakhoz, 1 Korinthusiakhoz, 2 Korinthusiakhoz, Galatákhoz, Efezusiakhoz, Filippiekhez ,Kolosséiakhoz,  1 Thesszalonikaiakhoz, 2 Thesszalonikaiakhoz, 1 Timóteushoz, 2 Timóteushoz, Tituszhoz, Filemonhoz, Zsidókhoz, Jakab, Péter Első,  Péter Második,  János Első, János Második, János Harmadik, Júdás, Jelenések Könyve)

https://play.google.com/store/apps/details?id=biblia.nagybetus

Leave a Reply

Required fields are marked*