Groot Druk Bybel

Geniet die Woord van God in ‘n groot skrif op jou foon of Android Tablet.  Dit was nog nooit so maklik om die Bybel te lees!

Ons bied die gratis Afrikaans vertaalde Bybel aan in ‘n nuwe formaat, groot druk, spesiaal gemaak vir diegene met visie probleme.

Jy kan die pragtige Bybel app aflaai en die Heilige Geskrifte in ‘n leesbare en duidelike  formaat lees.  Laai die app af en gebruik dit aanlyn of van lyn af.  Nadat jy die app op jou toestel afgelaai het, kan jy dit gebruik sonder Wi-Fi.

Dra jou Bybel oral saam met jou en lees dit baie maklik!

Ons applikasie laat jou toe om:

-Die Bybel in ‘n groot druk formaat te lees

-Geniet ‘n heeltemal nuwe en verbruikers vriendelike koppelvlak

-Gebruik die app sonder Internet konneksie

-Verstel die skrif grootte om makliker te lees

-Kopiëer en gebruik die verse waarvan jy hou

Laai nou die Heilige Boek wat deur God inspireer is af, die Heilige Geskrifte, die waarhede soos dit deur Hom openbaar is deur die Heilige Gees.  God het die skrywers inspireer wat hierdie heilige boodskappe in die Bybel geskryf het.

Die Bybel is verdeel in twee hoofdele:  Ou Testament en Nuwe Testament.

Testament beteken “Verbod” en verwys na die alliansies wat God met die Israeliete in die Ou Testament en die nuwe en definitiewe alliansie wat God met die mensdom gemaak het met die bloed van Jesus Christus.

Geniet die volledige Bybel met 66 boeke:

(Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Rigters, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, Esra, Nehemia, Ester, Job, Psalms, Spreuke van Salomo, Prediker, Hooglied van Salomo, Jesaja, Jeremia, Klaagliedere van Jeremia, Esegiël, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Die Handelinge van die Apostels, Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, 1 Tessalonisense, 2 Tessalonisense, 1 Timoteus,  2 Timoteus, Titus,  Filemon, Hebreërs, Jakobus, 1 Petrus,  2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Die Openbaring)

Lees die Heilige Bybel in ‘n groot druk weergawe vir al die Christene!

https://play.google.com/store/apps/details?id=grootdruk.bybel