Grote Print Bijbelse

Wij bieden je de gratis Bijbel in het Nederlands vertaald en in een nieuw formaat, grote letters, speciaal gemaakt voor mensen die slecht kunnen zien.

Als je slecht ziet, download dan het Woord van God in grote letters op je Android telefoon of tablet. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om de Bijbel te lezen!

Je kunt deze prachtige Bijbel app downloaden en het Heilige Schrift in een leesbaar en duidelijk formaat lezen. Download de app en gebruik het on- en offline. Je kunt de app ook op je apparaat downloaden, zodat je het later offline (zonder internetverbinding) kunt lezen

Draag je Bijbel overal met je mee en lees het heel gemakkelijk!

Met onze app kun je:

– De app zonder internetverbinding gebruiken
– Adjust text size to read easier
– De grootte van de tekst aanpassen om het gemakkelijker te kunnen lezen
– Copy and paste the passages you like
– De passages die je wilt kopiëren en plakken

Download nu het Heilige Boek geïnspireerd door God, het Heilige Schrift, de waarheden die door de Heilige Geest zijn geopenbaard door hem. God inspireerde de menselijke auteurs die zijn heilige boodschap in de Bijbel schreven.

Krijg gratis je eigen grootletter Bijbel in het Nederlands en bestudeer elke dag het Heilige Schrift op je mobiele apparaat.

De Bijbel in het Nederlands bestaat uit 66 boeken:

(Genesis, Exodus, Leviticus, numberi, Deuteronomium, Jozua, Richtere, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuel, 1 koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremiah,
Klaagliederen , Ezechiël, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi, Mattheüs , Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Corinthiërs,  2 Corinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippezen,  Colossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 Timotheüs , 2 Timotheüs , Titus, Filémon , Hebreeën, Jakobus , 1 Petrus , 2 Petrus , 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring)

Lees de Heilige Bijbel in een grootletter versie voor alle christenen!

https://play.google.com/store/apps/details?id=grote.print.bijbelse